معاملات ملکی همیشه مسیر مستقیمی را پیش نمی رود و بیشتر وقت ها با موضوعات پیچیده ای آمیخته می شود که دعاوی ملکی گفته می شود و در ارتباط با آن ها و به آگاهی بیشتری نیاز داریم و گاهی پیش می آید که طرفین به قول خود عمل نمی کنند و مسئله کارساز می شود و به سادگی بین دو طرف حل نمی شود و برای رسیدگی به آن ها باید از مقامات قضایی کمک گرفت. دعاوی ملکی در دسته های گوناگون مثل دعاوی ثبتی، دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی  مربوط می شود و براساس قانون هرکدام جداگانه رسیدگی می شود.

 دعاوی ملکی چیست؟ و چرا بوجود می آید؟

بخشی از دعواهای حقوقی و کیفری که به حوزه ملک مربوط می شود دعاوی ملکی گفته می شود که موضوعات متنوعی دارد که توسط وکلا و متخصصین بررسی و حل و فصل می شود. موضوعات مهم که روزانه به آن پرداخته می شود مسائلی چون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع گرفته تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر اینها موضوعاتی است که در بخش مسکن و ملک امکان دارد برای هرکسی پیش بیاید و برای رسیدگی به آن می توان از مشاوران و افراد باتجربه کمک گرفت. گاهی وقت ها دعاوی ملکی به دلیل نا آگاهی مردم نسبت به مشکلات بوجود می آید که با دانستن برخی از قوانین مدنی و حقوقی می توانیم مانع از بوجود آمدن برخی از این مشکلات باشیم.

دعاوی ملکی بر سر تصرف مال چیست؟

متصرف به کسی گفته می شود که ملکی را در اختیار دارد و امکان دارد این ملک برای او باشد و ممکن است برای کس دیگری باشد.

دعوای تصرف عدوانی در بعد کیفری و در بعد حقوقی، از دعواهای مبتلا به است. در این نوع دعاوی ملکی شما می توانید از طریق کیفری و حقوقی نسبت به ادعای حق خود دادخواست تنظیم کنید و آن را به دادگاه ارائه بدهید، انتخاب نوع دادخواست تا حدودی به اختیار شماست و اقدامات آن بستگی به انتخاب شما دارد و با توجه به مدت زمان و بدون اتلاف وقت به موضوع مورد بررسی رسیدگی شود. گاهی وقت ها به قدری دعاوی ملکی پیچیده و مشکل است که برای بررسی و رسیدگی به آن نیازمند کمک از سوی وکلا هستیم.

دعاوی ملکی برای صورت مجلس تفکیکی

گاهی وقت ها دعاوی ملکی بر سر صورت مجلس تفکیکی بوجود می آید که این صورت مجلس بعد از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک داده می شود و بدون گواهی پایان کار این صورت مجلس داده نمی شود و به نوعی صورت مجلس تفکیکی حدود واحدهای ساختمان و شماره گذاری ها و مساحت آن ها را مشخص می کند و به مالکیت خصوصی آن ها ارتباطی ندارد. اگر کل ملک قبل از تفکیک برای یک نفر باشد کل قطعات آن ملک هم به یک نفر تعلق می گیرد و مالکان مشاعی واحد مستقل و شش دانگی نخواهند داشت تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی گرفته شود در این صورت امکان دارد بین مالکان دعاوی ملکی پیش بیاید که با رسیدگی های لازم و خونسردی طرفین برطرف شود.

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی با موضوع حقوقی املاک

امکان دارد دعاوی ملکی  بر سر دعاوی حقوقی املاک باشد که گاهی برای الزام تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد، الزام اخذ پایان کار، تعدیل اجاره بها، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، تجویز انتقال منافع، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی، کلیه دعاوی مربوط به موقوفات عام و خاص همگی مربوط به دعاوی حقوقی املاک است.

دعاوی ملکی بر سر ثبت

دعاوی ملکی همیشه برای خرید ملک یا حق و حقوق آن نیست گاهی وقت ها بر سر ثبت اتفاق می افتد که در واقع جزئی از دعاوی حقوقی است و بسیار مهم است و در به لحاظ قانونی در دسته ای جداگانه قرار می گیرد و موضوعات متنوعی دارد. به عنوان مثال این نوع دعاوی بر سر ابطال سند رسمی، ابطال عملیات های ثبتی یا کمیسیون های ثبتی، افراز ملک، ابطال سند مالکیت معارض، ابطال اجرائیه ثبتی، اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرائی، ابطال عملیات اجرائی ثبت و همه از مواردی هستند که اتفاق افتاده است و قانون با آن ها برخورد خواهد کرد و هرگونه موردی باشد رسیدگی می شود.

دعاوی ملکی برای تخلیه ملک اجاره ای

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در پایان قرار داد وجود دارد تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است که با رعایت نکردن تاریخ تخلیه دعاوی ملکی بوجود می آید. اجاره نامه یک قرارداد موقتی است که به مدت یک سال اعتبار دارد و اگر از تاریخ آن بگذرد هیچ گونه اعتباری ندارد و قرارداد فسخ می شود و مستاجر وظیفه دارد در تاریخ مشخص شده خانه را تحویل دهد.