شرايط مشاوره حقوقی ملكی

مشاوره حقوقي ملكي بايد در شرايطي به انجام برسد كه خريدار نياز دارد تا قبل از خريد ملك از شرايط حقوقي آن نيز با خبر بشود. به خاطر اين كه خريد و فروش ملك هميشه شرايط عادي خود را نخواهد داشت. به همين دليل مشاوره حقوقي ملك يك ضرورت است. ولي در اكثر اوقات هميشه افرادي هستند كه در اين زمينه به مشكلاتي برمی‌خورند.

مشكلات تنظيم سند

مشاوره حقوقی ملک می‌تواند هنگام تنظيم سند مشكلات شما را برطرف كند. مشكلات مربوط به سند ملك يكی از بزرگترين مشكلاتي است كه هنگام تنظيم سند بوجود می‌آيد. مشاور حقوقي ملك می‌تواند مشكلات شما را در اين زمينه برطرف كند. به همين خاطر در كليه مراحل خريد و فروش با مشاور مشورت كنيد. زمانيكه در كنار مشاور حقوقی سند خريد يا فروش خود را تنظيم می‌كنيد ديگر از مشكلات احتمالي آينده اجتناب خواهيد كرد. بهترين مشاوره حقوقی ملكی همانی است كه خريدار و فروشنده از آن راضی باشند.

توافق در زمينه ملک‌های مشترک

گاهی اوقات چندين مالک، يك زمين را خريداري كرده‌اند و به طور يقين در رابطه با زمين، مشكلات حقوقی بين آن‌ها بوجود می‌آيد. به طور مثال مالكان بر سر تقسيم ارث به مشكلاتي برمی‌خورند يا در يك آپارتمان، تعمير و نحوه پرداخت قسمت مشاعات هميشه مشكل ساز بوده است. مشاوره حقوقي ملكی می‌تواند در اين زمينه كمك بسيار زيادي بكند. در بهترين مشاوره حقوقي ملكي خريدار و فروشنده از معامله راضی هستند و بنابراين هيچ كدام برای ديگری مشكلاتی را ايجاد نخواهد كرد.

مشاوره حقوقي ملكي 2

خسارت احتمالی در آپارتمان‌ها

در آپارتمان‌ها و مجتمع‌ها چندين خانوار زندگي می‌كنند. تعميرات آپارتمانی و نحوه پرداخت هزينه يكی از رايج‌ترين مشكلات در زمينه سكونت در آپارتمان‌هاست. در صورتيكه مشكلات ساكنين با توافق حل و فصل نشود، مشاور حقوقی ملكي می‌تواند بهترين گزينه براي حل مشكلات موجود در آپارتمان‌ها باشد.

املاک قولنامه‌ای

قولنامه‌ها يک سند غيررسمي محسوب می‌شوند و اعتبار چندان زيادی ندارند ولی مالك براساس همان سند، مالك ساختمان محسوب می‌شود. مواردي كه در قولنامه به ثبت می‌رسند و اگر طرف مقابل از آن تخطي كند مشاور حقوقی ملكی می‌تواند با استفاده از قولنامه در دادگاه يك سري دعاوی را اقامه كند. مشكلاتي مانند، مساحت ثبتی، امكانات واحد ملكی و … مهم‌ترين مشكلاتی هستند كه در قولنامه وجود دارد و حتی برخی مواقع به صورت غير واقعی به ثبت رسيده‌اند.

ملک‌های وراثتی

زمين‌های ورثه‌ای با قوانين ارث اداره می‌شود ولي با اين وجود گاهی اوقات بين وراث مشكلاتي واقع می‌شود كه مشاوره حقوقی ملكي می‌تواند از بروز مشكلات احتمالی بيشتری جلوگيری كند. مشكلات ملكی خيلي زياد است و مشاوره حقوقی ملكي می‌تواند راه حل خوبی برای اين قضيه باشد.

مشكلات موجر و مستاجر

مستاجر ملك موجر را اجاره می‌كند، بنابراين براي جلوگيری از بروز مشكلات احتمالی، قولنامه‌ای بين دو آن دو تنظيم می‌شود، اما با اين وجود بازهم مشكلات احتمالی بين موجر و مستاجر پيش می‌آيد. مشاوره حقوقی ملكی می‌تواند راهگشای مشكلات بين موجر و مستاجر باشد.

مشكلات مربوط به پيش‌فروش آپارتمان‌ها

پيش‌فروش املاك هميشه راحتی‌ها و مشكلاتی را در پی داشته است. گاهی اوقات در پيش‌فروش ملك مشكلاتی واقع می‌شود كه مهم‌ترين آن‌ها زمان تحويل ملك است و مشاوره حقوقی ملكی می‌تواند بهترين راه حل براي حل مشكلات پيش‌فروش ملك باشد.

از آنجاييكه املاك هميشه محل اختلاف بين خريداران و فروشندگان است به همين خاطر مشاوره حقوقی ملكی می‌تواند بهترين و جامع‌ترين راه حل براي حل مشكلات بين خريداران و فروشندگان باشد.

در مشاوره حقوقی ملكی شما قبل از واقع شدن مشكلی، آن را پيش‌بينی كرده و از بروز واقع شدن آن جلوگيري می‌كنيد.

البته زماني كه وارد سالن‌های پيچ در پيچ دادگاه‌ها شويد، مشكل شما خيلی بيشتر شده است و بهتر است كه در همان ابتدا با مشاوره حقوقی ملكی از وارد شدن به محاكم قضايی جلوگيری كنيد.

امروزه نقل و انتقالات املاك مانند گذشته ساده نيست و پيچيدگی‌های خود را دارد به همين دليل مشاوره حقوقی ملكی می‌تواند از بروز مشكلات احتمالی پيش‌بينی نشده جلوگيری كند.

مشاوره حقوقي ملكي 1

ضرورت مشاوره حقوقی ملكی

مشاور حقوقی ملك می‌تواند به همه سوالات شما پاسخگو باشد.  امروزه روش‌های سنتی مشكلات ملكی ديگر كاربردی ندارد و لازم است كه با روش‌های جديد و بروز شده‌ای مشكلات ملكی را حل كنيم. حتي در برخي مواقع كار به زد و خورد می‌كشد و نه تنها مشكل حل نشده بلكه مشكلات ديگری هم به مشكلات ملكی اضافه شده است. قوانين مدني كشور در هر لحظه عوض می‌شوند و بنابراين ضرورت آگاهی از قوانين مدني يك ضرورت است و مشاوره حقوقی ملكی يك ضرورت است.

جامعه بزرگتر مشكلات بزرگتری دارد و به همين دليل ضرورت دارد كه حقوق‌دانان و وكلا بتوانند مشكلات حقوقی موجود و احتمالی را برطرف كنند.

مشكلات ملكی مانند عدم ثبت ملك، تقسيم زمين، رفع مزاحمت‌های ملكی، فسخ قرارداد، نحوه تقسيم مشاعات زمين و تصرف ملك همگی از مشكلات ملكی هستند كه بين خريدار و فروشنده بوجود می‌آيد و بايد رفع شود و به همين دليل مشاوره حقوقی ملكی ضرورتی احساس می‌شود.