محمد عظیمیان ضمن اشاره به این که ثبت اثر انگشت سردفتران نیازمند کارشناسی های دقیقی است عنوان کرد: با تشکیل شورای عالی کانون ها که با حضور هیأت مدیره کانون تهران و برخی از همکاران شهرستانی صورت خواهد گرفت، جزئیات این موضوع را بررسی خواهیم کرد و نتیجه را اطلاع رسانی خواهیم نمود.

عظیمیان ضمن تأکید بر این که پیاده سازی این طرح نیازمند وارسی های دقیق و حساب شده ای است گفت: احمد تویسرکانی به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری یک کارگروه ۱۵ روزه خبر داده است. به گفته تویسرکانی هدف از این کارگروه، بررسی همه جوانب این طرح و پیش بینی مشکلاتی است که احتمال دارد در این مسیر ظاهر شوند.

اطلاعیه ای از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سردفتران اسناد رسمی صادر شده که تصویر برداری انگشت سردفتران از تاریخ ۱۵ آذرماه را خواستار شده است.

نایب رئیس کانون سردفتران نیز از اجرای یک کارگاه ۱۵ روزه خبر داد و اذعان نمود: تمام جوانب اجرای این طرح در همین کارگاه بررسی خواهد شد و ثبت اثرانگشت سردفتران اسناد رسمی پس از آن اجرایی خواهد گشت. به گفته این مقام مسئول، کارگاه مورد نظر با حضور اعضای کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین حوزه فناوری سازمان ثبت و حوزه امور اسناد اجرایی می گردد.

این درحالی است که تعدادی از سردفتران اسناد رسمی تهران اجرای این طرح را درست نمی دانند و با آن کاملا مخالفند. برخی از سردفتران اسناد رسمی طی نشستی در کانون سردفتران و دفتریاران اعتراض خود به این طرح را اعلام کردند و این بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ثبت اثرانگشت برای احراز هویت را کاری اشتباه خواندند.

سردفتران اسناد رسمی تهران خاطرنشان کردند: به رغم تمام سنگ اندازی ها، باز هم جلو آمدیم تا به عنوان نماینده جامعه سردفتران کشور مخالفتمان با طرح تصویربرداری از اثرانگشت و ثبت آن در سامانه را به گوش معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسانیم.

لازم به توضیح است که تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور به ۷ هزار و ۳۰۰ دفتر می رسد.

  • منبع خبر : تی نیوز