محمد اسلامی به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی، از برنامه های این وزارت برای تکمیل واحد های مسکونی مهر می گوید.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این که بازار مسکن نیازمند رسیدگی های جدی است اذعان نمود: یکی از مهم ترین راه هایی که می تواند در شرایط موجود اثرگذار باشد متعادل سازی تقاضا و عرضه است. وی افزود: تصمیم داریم با دنبال کردن برنامه های جدید این مهم را محقق سازیم.

ایشان به عنوان اولین برنامه ای که در مهد توجه وزارت راه قرار دارد، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را نام بردند و اذعان نمودند: از این تعداد، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر های جدید صورت خواهد گرفت ضمن این که ۱۰۰ واحد را در بافت های فرسوده و ۱۰۰ مورد دیگر را در شهر هایی با جمعیت بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر اجرایی خواهیم نمود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت هایش از ضرورت تولید مسکن سخن گفت و تصریح کرد: چنانچه بتوانیم ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را به مرحله اجرا برسانیم و توأمان مساکن مهر را هم تکمیل کنیم آنگاه می توان ادعا کرد بازار مسکن را به میزان قابل توجهی رونق بخشیده ایم.

این مقام مسئول اظهار داشتند: تنها تغییر در بازار های اقتصادی نیست که رشد قیمت مسکن را موجب شده بلکه کمبود عرضه از مهم ترین عوامل دخیل در جهش قیمت مسکن است. وی افزود: به واسطه متعادل سازی بخش عرضه و تقاضای مسکن در نهایت قیمت هم آرام خواهد گرفت و ثبات را تجربه خواهد کرد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز