محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اهمیت صدور گواهینامه فنی برای ساختمان ها تصریح کرد: به زودی از سوی مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی برای ساختمان ها یک گواهینامه فنی ارائه خواهد شد.

ایشان در خصوص اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان صحبت کردند و این طور گفتند: فرهنگ سازی از جمله این موارد است ضمن این که توصیف اثرات مثبت صرفه جویی در انرژی از دیگر موارد مهم است که باید مورد عنایت قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که مبحث ۱۹ توسط مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی مجددا در دست تنظیم قرار دارد اذعان نمود: از سوی مرکز تحقیقات این مبحث ارائه خواهد گردید. وی بار دیگر تأکید کرد: این مبحث مصرف بهتری انرژی را دنبال می کند که به صورت پایلوت در کرمان اجرا و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول عنوان کند: جلوگیری از اتلاف انرژی یکی از مهم ترین نکاتی است که می بایست در مرکز توجه قرار بگیرد و خانه ها نیاز است به گونه ای ساخته شوند که حافظ انرژی باشند. شکرچی زاده ادامه داد: اختصاص ۱۰ میلیارد ریال یارانه انرژی باید به حوزه ساختمان و حمل و نقل صورت بگیرد ضمن این که نیاز است با توسل به استاندارد های ساخت و ساز جلوی اتلاف انرژی گرفته شود.

ایشان در ادامه صحبت هایشان از ارائه گواهینامه فنی برای ساختمان ها سخن گفتند و اظهار داشتند: به زودی از طرف مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی برای ساختمان ها گواهینامه ای تحت عنوان گواهینامه فنی صادر خواهد شد. این مقام مسئول صرفه جویی در انرژی را راهی برای ذخیره هزینه عنوان کردند و اظهار داشتند: زمانی که ساختمان ها به گونه ای احداث شوند که حافظ انرژی باشند آن گاه نتیجه آن ارزش افزوده ای خواهد بود که مجددا به استان ها بر می گردد و در اختیارشان قرار می گیرد.

ایشان از همکاری این مرکز تحقیقات و اتاق بازرگانی و انجمن صنفی انبوه سازان و پیمانکاران استان کرمان سخن به میان آوردند و از امضای تفاهم نامه ای صحبت کردند که به واسطه آن همکاری ها در سطح منطقه ای و ملی عملیاتی خواهد شد.

  • منبع خبر : تی نیوز