ركود تورمی و خريد آپارتمان در تهران

خريد آپارتمان در تهران براي هر كسي يك رويا و البته يك هيجان شده است. هيچ كسي اين چنين دوراني در ايران پيش‌بيني نكرده بود. در حال حاضر هيچ مواد اوليه‌اي وارد كشور نمي‌شود. به دليل بالا رفتن قيمت مصالح ساختماني، ساخت و ساز مساكن به كندي صورت مي‌گيرد و البته قيمت زمين‌ها نيز به شدت بالا رفته است.

آمادگي خريد آپارتمان در تهران بايد به گونه‌اي باشد كه قبل از اتفاقات جديد متقاضي بتواند واحد آپارتماني خود را خريداري كند.

بخش مسكن اولين بخشي بود كه در پي افزايش نقدينگي تحت تاثير قرار گرفت، به گونه‌اي كه قيمت مسكن در ارديبهشت ماه در مقايسه با سال گذشته در حدود ۴۰ درصد افزايش داشته و اين ميزان افزايش بيشترين افزايشي بوده كه تا بحال در بخش مسكن رخ داده است.

برنامه‌ريزی برای خريد آپارتمان در تهران براساس تجربيات و نظام بازار در سال‌های گذشته

دو نتيجه همواره براساس تلاقي رشد قيمت و معاملات مسكن در طي سال‌هاي گذشته است. هميشه در طي دو تا سه سال قيمت مسكن ثابت بوده و در سال چهارم، قيمت به يكباره افزايش داشته است و اين روند دوباره ادامه پيدا مي‌كند.

در نتيجه دوم، مشخص شده كه رشد قيمت در همزمان با معاملات مسكن كم بوده و دوباره در انتهاي همان ماه كاهش مي‌يابد كه به طور معمول در ماه‌هاي تير، دي و اسفند اين چنين اتفاقاتي مي‌افتد.

البته اتفاقات كه در بازارهاي موازي مسكن و همزمان با اعمال تحريم‌ها افتاد موجب شد كه قيمت مسكن در زمستان پارسال تغيير كند و قيمت خريد خانه نيز افزايش يابد و همين اتفاقات موجب شد تا دوباره ركود بر بخش مسكن حكفرما شود و پيش‌بيني كارشناسان مسكن تحقق يابد.

در پيرو همين اتفاقات بود كه امكان خريد مسكن توسط مردم مورد تحقيق قرار مي‌گرفت و اينكه آیا قيمت خريد آپارتمان در تهران بيش از اين هم افزايش خواهد يافت؟ آيا امكان خريد خانه دوباره بوجود خواهد آمد؟ آيا امكان دارد كه طي چند ماه بعدي قيمت مسكن كاهش يابد؟

آمادگي خريد آپارتمان در تهران 3

تحولات سياسی و اقتصادی بين‌المللی تعيين‌كننده قيمت مسكن در ايران

به اعتقاد بسياري از كارشناسان تعيين قيمت مسكن كاري سخت بوده و نمي‌توان قيمت مسكن را به سادگي پيش‌بيني كرد. البته بسياري از مردم براساس شرايط فعلي نسبت به خريد آپارتمان در تهران دل‌نگران و مردد هستند و آيا دوباره امكان كاهش قيمت مسكن وجود دارد؟ البته كاهش معاملات مسكن باعث كاهش روند رشد قيمت‌ها شده است.

به گفته يك مسئول وزارت راه و شهرسازي، بازار مسكن ديگر به تنهايي تعيين‌كننده قيمت مسكن نيست و شرايط سياسي و اقتصادي كشور در اين زمينه تعيين‌كننده خواهد بود. در صورتيكه تحريم‌هاي آمريكا شديدتر شود مردم دوست خواهند داشت كه در زمينه ارز و سكه سرمايه‌گذاري كرده و قيمت مسكن به تدريج كاهش خواهد يافت.

نرخ ارز و سكه مهم‌ترين عامل در تعيين قيمت مسكن

البته در صورتيكه كشورهاي اروپايي پيروي تحريم‌هاي آمريكا نباشند، ارز و سكه ديگر بيشتر از اين گران نخواهد شد و مي‌توان معاملات مسكن را كنترل كرد، اگر مردم به سراغ بازارهاي ارز و سكه نروند در اين صورت به طور يقين به سراغ بخش مسكن خواهند آمد و نقدينگي‌هاي خود را در بخش مسكن سرمايه‌گذاري خواهند كرد كه در نتيجه قيمت مسكن كاهش خواهد يافت.

البته مهاجراني كه از شهرستان‌ها به تهران مهاجرت مي‌كنند بهتر است كه در طي سال‌هاي اوليه، مسكن مورد نياز خود را خريداري كنند. موكول كردن خريد مسكن به سال‌هاي بعدي باعث خواهد شد تا قيمت مسكن نيز به تبع شرايط اقتصادي تغيير كند.

اقدام به خريد آپارتمان در تهران، اولين اولويت متقاضيان مسكن

نایب ريس اتحاديه مشاور املاك در استان تهران بيان كرد كه مركز آمار ايران اعلام كرده كه در طول ۲۴ سال اخير قيمت مسكن هميشه روندي افزايشي داشته و حتي ۱۰۴ برابر افزايش داشته است.

كاهش قيمت مسكن بسيار كم بوده و به دنبال افزايش قيمتي در ماه‌هاي قبل بوده و چندان قابل توجه نيست.

البته عدم توازن بين عرضه و تقاضا در بخش مسكن باعث افزايش قيمت‌ها در چند ماه اخير شده است و اگر مساكني توليد و عرضه نشود، باز هم قيمت‌هاي خريد آپارتمان در تهران و ساير شهرستان‌ها نسبت به قيمت‌هاي فعلي افزايش خواهد داشت.

آمادگي خريد آپارتمان در تهران باید قبل از شروع نوسانات قيمت‌ها باشد، بخاطر اينكه با شروع نوسانات قيمت‌هاي مسكن و آپارتمان آمادگي قبلي از بين مي‌رود و بايد دوباره در چرخه ديگري متقاضي بتواند اين آمادگي را كسب كند.

آمادگي خريد آپارتمان در تهران 1

شكسته شدن قيمت‌های حبابي با توليد مسكن

قيمت‌هاي مساكن تهران طي چند ماهه اخير به شدت به صورت غيرمنطقي افزايش يافته و در صورتيكه توليد مسكن شروع شود قيمت‌هاي حبابي مسكن شكسته خواهد شد و دوباره به همان قيمت‌هاي قبلي بازخواهد گشت.

البته متقاضيان خريد مسكن بهتر است كه مسكن مورد نياز خود را خريداري كنند و كسانيكه قصد سرمايه‌گذاري در بخش مسكن را دارند بهتر است كه هنوز به اين كار دست نزنند و بازار مسكن را بيش از اين ملتهب نكنند.