زهرا سعیدی به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نخستین دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گزینش افرادی به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از سازمان گمرک بود که به دنبال درخواستی که ۴ ماه پیش مطرح گردید به مرحله اجرا رسید.

ایشان ضمن اشاره به این که طرح تحقیق و بررسی ۴ ماه است که از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح شده است اذعان نمودند: کلیات این طرح در صحن علنی مجلس مطرح گردید و مورد موافقت قرار گرفت. این مقام مسئول از افراد تعیین شده به عنوان اعضای این هیأت سخن به میان آورد و عین الله شریف پور، امیر خجسته، علی اسماعیلی، اکبر رنجبر زاده، علی اکبر کریمی، محمود بهمنی، زهرا سعیدی، نادر قاضی پور، عامر کعبی، محمود شکری، احمد انارکی محمدی، سید فرید موسوی، شهاب نادری، سید تقی کبیری و محمد حسن نژاد را برشمرد.

مواد نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: از دیگر دستور کار های کمیسیون اقتصادی مجلس می توان به درخواست برخی نمایندگان برای تفحص شیوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز اشاره نمود و از درخواست متقاضیان برای تحقیق درباره شرکت آذرچیلک به واسطه شرکت های خصوصی یاد کرد که با آن ها موافقت گردید.

  • منبع خبر : تی نیوز