مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، ضمن اشاره به این که پروژه مسکن مهر در شهر پرند تا پایان سال جاری تمام می شود اظهار داشت: برخی از واحد ها فاقد متقاضی هستند که برای رسیدگی به وضعیت آن ها به زودی فراخون هایی را ارائه خواهیم نمود.

ایشان ضمن اشاره به این که برای آورده متقاضیان برای واحد های مسکونی مهر احداث شده در شهر پرند، به زودی فراخوان هایی ارائه خواهد شد اظهار داشت: تعداد مساکن مهری که در پرند در دست ساخت قرار دارد به ۹۶ هزار واحد می رسد که ۷۰ درصد از این مقدار به متقاضیان واگذار شده اند.

ایشان از ساخت ۱۰ هزار مسکن مهر در پرند خبر دادند و اذعان نمودند: به واسطه کامل نبودن زیرساخت های این واحد ها، از واگذاری آن ها به متقاضیان خودداری کرده ایم. ایشان از تحویل ۵ هزار مسکن مهر در پرند خبر دادند و تصریح کردند: همزمان با دهه فجر، این تعداد مسکن مهر را در اختیار متقاضیان قرار خواهیم داد.

ایشان از زمان اتمام پروژه مسکن مهر در پرند نیز سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: فرآیند ساخت مسکن مهر در پرند تا شهریور ماه سال آینده به پایان خواهد رسید. وی افزود: به متقاضیان، واحد های مورد نظرشان اختصاص خواهد شد و در این میان آن هایی که خواهان مسکن مهر در پردیس بوده اند و به دلیل مشکلاتی کماکان واحد هایشان را دریافت نکرده اند می توانند به خرید مسکن مهر در شهر پرند بپردازند.

وی از تفاهم نامه های تنظیم شده خبر داد و اظهار داشت: ۵۰۰ هزار مسکن مهر برای این افراد در نظر گرفته شده است. به گفته این مقام مسئول، میزان واریزی متقاضیانی که از شهر پردیس آمده اند با آورده متقاضیان مسکن مهر پرند برابری می کند و آن ها نیز نیاز است به همین میزان پول کنار بگذارند.

وطن خواهی ضمن اشاره به این که دریافت واحد های مسکونی پرند نیازمند پرداخت ۳۲ میلیون تومان اعتبار است، اظهار داشت: فراخوانی را به زودی ارائه خواهیم نمود و از آن هایی که کماکان آورده های خود را واریز نکرده اند پرداخت هزینه ها را خواستار خواهیم شد. چنانچه متقاضیان از پرداخت پول امتناع ورزند، از لیست متقاضیان مسکن مهر نامشان خط خواهد خورد.

  • منبع خبر : تی نیوز