غلامرضا طالبا، دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان، با اشاره به این که تمام کالا های مصرفی طی ماه های اخیر رشد قیمت را تجربه کرده اند تصریح کرد: کالا هایی چون گوشت و مرغ به ترتیب طی ماه های اخیر با رشد ۴۰ درصدی و ۳۰ درصدی قیمت همراه بوده اند حال سؤالی که این جا مطرح می شود این است که کارگران و بازنشستگانی که با حقوق های مستمری روزگار سر می کنند و با درآمد های اندکی به زندگی مشغولند که در مقایسه با تورم هیچ رشدی را شاهد نبوده با فرض این که کارفرمایان همان اندک مایه را به موقع پرداخت نمایند، در چه شرایطی به سر می برند؟

عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته استان گلستان، در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ سخن به میان آورد و این طور گفت: هر سال در آستانه سال نو شورای عالی کار مسئول است درباره افزایش دستمزد های کارگران تصمیماتی اتخاذ نماید.

ایشان تورم حال حاضر کشور را ۴۰ یا ۵۰ درصدی خواندند و تصریح نمودند: در حال حاضر جامعه کارگران و بازنشستگان که با حقوق های مستمری زندگی می گذرانند به سختی قادر به زندگی هستند و با مشکلات و دشواری های زیادی دست به گریبان می باشند. وی با اشاره به رشد ۴۰ درصدی گوشت و ۳۰ درصدی مرغ، اظهار داشت: رشد قیمت ها تنها به همین دو کالا محدود نمی شود و بسیاری از کالا ها رشد قیمت را تجربه کرده اند، حال سؤالی که در این شرایط مطرح می شود این است که خانواده کارگران و بازنشستگانی که با مستمری و حقوق اندک سر می کنند در چه وضعیتی به سر می برند و چگونه مخارج زندگی را تأمین می نمایند.

طالبا با بیان این که دولت تصمیم دارد در سال آینده در راستای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان گام بردارد تصریح کرد: این مسئله نباید این تصور را در ذهن دولت ایجاد نماید که دستمزد کارگران هم به همین میزان بایستی افزایش یابد چرا که کارمندان امتیاز هایی و حقوقی دارند که کارگران از آن بی بهره اند.

عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته استان گلستان مروری کرد بر دوران ۸ سال جنگ دفاع مقدس و تصریح نمود: کارگران در آن دوران نیز حضور درخشان و مثمرثمری داشتند و شرایطی را در آن سال های جنگ فراهم نمودند که به پشتوانه آن، امروز بعد از ۴۰ سال می توانیم پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیریم. صنعت را به دست این قشر زحمتکش سپرده ایم و معدن را به آن ها واگذار نموده ایم تا با تلاش های شبانه روزی خدمات درخوری ارائه دهند و سخت ترین تلاش ها را متحمل گردند. می این طور ادامه داد: آیا انصاف است که برای چنین افرادی سبد کالای ۲۰۰ هزار تومانی تعریف شود و در چنین شرایطی بدین سان سخت و دشوار زندگی کنند؟ وی با اشاره به این که با چنین کمک های مقطعی به کارگران کاملا مخالف است اظهار داشت: توزیع سبد کالا را باید برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در نظر گرفت نه کارگران و بازنشستگانی که سال هاست در عرصه تولید و اشتغال با جان و دل زحمت کشیده اند و سختی های زیادی را به جان خریده اند. انصاف نیست که پس از این همه تلاش حال دست به دامان کمک های دولت باشند.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: درخواست ما این است که حق واقعی کارگران را به آن ها پرداخت نمایید، آن چه ما بر آن اصرار می ورزیم همراستا با آن چیزی است که صراحتا در ماده ۴۱ قانون کار بدان اشاره شده است. در شرایط کنونی با توجه به رشد تورم و گران شدن تمام کالا های مورد نیاز زندگی، نیاز است دستمزد کارگران دست کم با رشد ۴۰ درصدی همراه گردد تا این اقشار زحمتکش بتوانند نیاز خود را برطرف سازند و به امرار معاش بپردازند.

این مقام مسئول با اشاره به این که در میانه های سال تورم رشد ۴۰ درصدی را تجربه نمود با این حال چرا موضوع افزایش دستمزد کارگران در انتهای سال در دست بررسی قرار گرفته است؟ وی با اشاره به این که طی روز های اخیر حق مسکن کارگران را به ۱۰۰ هزار تومان ارتقا داده اند افزود: آیا با چنین هزینه ای حتی در روستای های کشور هم می توان به اجاره منزل دست زد؟ واقعا با ۱۰۰ هزار تومان با چنین تورمی که بر جامعه حاکم است چکار می توان انجام داد؟

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان، این طور ادامه داد: برای آن که به رقم واقعی دستمزد دست یابیم نیاز است هزینه ۵۰ کالای اساسی خانواده ها را در بازار واقعی مورد بررسی قرار داد و با توجه به این قیمت ها، رشد دستمزد کارگران را در دستور کار گذاشت. منظور از این کالا ها همان گوشت، مرغ، سیب زمینی، تخم مرغ و موارد مشابهی است که بسیاری از کارگران و خانواده بازنشستگان از تهیه و خرید آن عاجز هستند. وی این طور ادامه داد: نمایندگان مجلس باید بر خواسته کارگران پافشاری کنند و بر تحقق آن اصرار ورزند.

ایشان در ادامه از برخی هزینه های اساسی همچون آموزش و درمان سخن به میان آوردند و تصریح نمودند: تأمین این موارد بر اساس آن چه صراحتا در قانون اساسی به آن اشاره شده است بر عهده دولت قرار دارد. وی ادامه داد: این که کارگران توانسته اند از جیب خود سازمان تأمین اجتماعی را شکل دهند تا مسائل مالی درمان آن ها را پوشش دهد مسئله ای است جداگانه که از بار مسئولیت های دولت نمی کاهد. وی اشاره کرد: تأمین اجتماعی بنگاهی است خصوصی که می توان آن را حاصل تلاش کارگران دانست. به گفته طالبا دولت هزینه سرانه درمان را پرداخت نمی کند و از زیر آن شانه خالی می نماید. در این میان سخنانی به گوش می رسد مبنی بر این که دولت درصدد خارج نمودن ۸۱ قلم دارو از تعرفه می باشد که مشکلی بزرگ برای کارگران و خانواده های آن ها به شمار می رود.

  • منبع خبر : شهرخبر