بهترین مشاوره حقوقی املاک، لازمه دنیای امروز

اگر خاطرتان باشد در مقاله پیش با عبارت “مشاوره حقوقی ملک” دست و پنجه نرم کردیم و مقدمه‌ای از وظایف و رسالت یک مشاور حقوقی ملک را تشریح نمودیم. این بار آمده‌ایم تا در ادامه صحبت‌های قبلی‌مان، بحث مشاوره حقوقی املاک را دقیق‌تر پیش ببریم و از جزئیات بیشتری پرده برداریم.

اگر یادتان باشد عنوان کردیم رشته حقوق با وضع قانون دست به گریبان است و به ارائه قواعد و ضوابطی مبادرت می‌ورزد که روابط اجتماعی بین انسان‌ها را تنظیم می‌کند، اینطور بگوییم رشته حقوق ترازویی است بر مدار روابط انسان‌ها، که قادر است مطلوبیت رفتار را بسنجد و تخطی از معیارها و قوانین را گوشزد کند. در این میان هستند کسانی که با قوانین بیگانه‌اند و عاجزند از دفاع حق خویش. در چنین شرایطی حضور مشاور الزامی می‌گردد تا با ارائه مشاوره حقوقی املاک، احقاق حق را میسر سازد و بی‌گناه را از پای چوبه دار کنار بکشد.

این مقاله تلاشی است برای دست و پنجه نرم کردن با عنوان “مشاوره حقوقی ملاک”، این بار اما از نگاهی نو. مایلیم بحث را آغاز کنیم با این پرسش:

هر آنچه نیاز است درخصوص مشاوره حقوقی املاک 2

چه زمانی مشاوره حقوقی املاک، ضرورتی غیرقابل اغماض می‌شود؟

بیایید کمی دورتر بایسیتم و بحث را از فاصله‌ای دورتر دنبال کنیم. پیش از آنکه از مشاوره حقوقی املاک بگوییم، بد نیست بپردازیم به مشاوره حقوقی و سیطره بحث را بگسترانیم. در تمام مسائل حقوقی لازم است یک مشاور حقوقی پایِ کار بیاید تا دست بی‌گناه را بالا بگیرد و او را در رسیدن به حقش یاری نماید.

باز هم فلش بکی بزنیم به آنچه در مقاله قبل بدان اشاره کردیم تا تکرار مکررات جان و جهان این مقاله را شکل ندهد. تخصصی شدن علوم و رشته ها، واقعیتی است مشهود که این روزها شاهدش هستیم، حقوق که رشته‌ای است مملو از واژگان تخصصی و سرشار از کلمات پیچیده، از این امر مستثنی نیست و نیازمند افرادی است که پنجه در پنجه چنین لغاتی سال‌ها تجربه اندوخته باشند و جان مطلب را به خوبی متوجه شده باشند. از آنجا که رشته حقوق بر جزئیات زیادی دلالت دارد و زیر شاخه‌های عدیدی را شامل می‌شود، برای هر حوزه یک مشاور حقوقی لحاظ می‌کنیم و بدین طریق کاری می‌کنیم کارستان.

از میان تمام حوزه‌های موجود، در مقاله پیش‌رو، حوزه مسکن را گلچین می‌کنیم و کنترلش را می‌سپاریم به آنان که در این حوزه دستی بر آتش دارند، چنین افرادی را موظف می‌سازیم به ارائه مشاوره حقوقی املاک. اینجاست که می‌توانیم ادعا کنیم حجت را تمام کرده‎ایم و حق مطلب را ادا نموده‌ایم.

هر آنچه نیاز است درخصوص مشاوره حقوقی املاک 3

مقصود از امور حقوقی چیست؟

بخشی از مشاوره حقوقی املاک مربوط به امور حقوقی می‌شود اما وقتی می‌گوییم امور حقوقی دقیقا منظورمان چیست؟

همانطور که می‌دانیم حقوق برگرفته از حق است و امور حقوقی روابط بین اشخاص را گوشزد می‌کند. آنجا که دو نفر بده بستانی دارند و با هم به معامله و مراوده می‌پردازند بایستی حقوق هر دو نفر رعایت گردد و اگر جزء این باشد، پای مشاور به میدان باز می‌شود تا با ارائه مشاوره‌های درست، حامی فردی باشد که حقش تضییع شده است. از جمله امور حقوقی می‌توان به خرید و فروش اشاره نمود، می‌شود ودیعه، اجاره، رهن را نام برد یا یادی کرد از قرض، ضمانت، حواله و…

بهتر است بار دیگر متوسل شویم به تمثیل تا به یاری‌اش، جان مطلب را ملموس‌تر روایت کنیم. زمانیکه قرار است خانه‌ای بخریم یا ملکی را به فروش برسانیم بهتر است بهره‌مند شویم از مشاوره حقوقی املاک که توسط فردی خبره و حاذق ارائه می‌گردد. چنین فردی قادر است هوشمندانه قیود ضمن عقد را قید کند و موجبات فسخ معامله را درج نماید. این فرد بهترین چراغ راهنما به هنگام معامله ملک است، می‌تواند شما را مشاوره دهد که شرایط مطرح شده حین عقد قرارداد را بپذیرید یا در برابرش سینه سپر کنید.

بد نیست حالا که صحبت از امور حقوقی شد و پیرامون آن به بحث نشستیم، در خصوص امور کیفری هم نقطه نظراتمان را ارائه دهیم و چم و خمش را زیر ذره‌بین ببریم. امور کیفری بر اموری دلالت دارد که خلاف ارزش‌هاست، در واقع رفتاری از فرد سر می‌زند که با آرمان ها و ارزش‌های ثبت شده برای آن کشور مغایرت دارد. در ایران که کشوری است بنا شده بر اساس فقه اسلامی و رفتارهای حسنه، چنانچه رفتاری مشاهده شود که چنین اخلاقیاتی را لگدکوب می‌کند وی گرفتار امور کیفری می‌گردد که باز هم مشاوره حقوقی در چنین شرایطی می‌تواند چتر نجاتمان شود و یار و یاورمان.

غایت ما از مقاله پیش‌رو، مروری بود بر مفهوم مشاوره حقوقی املاک. امید است فحوا را درک کرده باشید و مضمون را متوجه.