بر اساس آنچه رسما از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است، قیمت مسکن در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته، رشد ۲٫۹ درصدی قیمت را تجربه کرده است و حجم معاملات مسکن در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته، افت ۴ درصدی را پشت سر گذاشته است.

دفتر برنامه ریزی و اقتصادی مسکن وزارت راه و شهرسازی به عادت هر ماه، این بار هم اوایل اسفند ماه، وضعیت بازار مسکن در بهمن را زیر ذره بین برد و حجم معاملات و قیمت مسکن را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، حجم معاملات مسکن در بهمن ماه سال جاری،  هزار و ۵۳۱ فقره بوده است که در مقایسه با معاملات ثبت شده برای دی ماه سال جاری رشد ۳۸٫۸ درصد را نشان می دهد. لازم به توضیح است که حجم معاملات مسکن در دی ماه امسال ۶ هزار و ۸۶۵ فقره گزارش شده است. با توجه به این که حجم معاملات مسکن در بهمن ماه سال گذشته ۱۸ هزار و ۶۲ فقره بوده است، می توان ادعا کرد حجم معاملات در بهمن امسال در مقایسه با بهمن سال گذشته، افت ۴۹ درصدی را پشت سر گذاشته است.

میانگین قیمت اعلام شده برای هر متر مربع واحد مسکونی در بهمن ماه سال جاری، ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان بوده است که رشد ۲٫۹ درصدی قیمت را در مقایسه با دی ماه سال جاری نشان می دهد. میانگین قیمت هر متر مربع در دی ماه سال جاری ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان بوده است. با علم به این موضوع که در بهمن ماه سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی ۵ میلیون و ۴۰۶ هزار تومان اعلام شده است، می توان ادعا کرد قیمت در بهمن امسال رشد ۸۶ درصدی را شاهد بوده است.

آمار ها نشان می دهد، بیشترین حجم معاملات مسکن در تهران مربوط به منطقه ۵ بوده است و حجم معاملات ثبت شده برای این منطقه ۱۱۷۹ فقره بوده است. گفتنی است منطقه ۴ با ۷۵۶ فقره و منطقه ۲ با ۶۴۹ فقره معامله مسکن در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. منطقه ۱۹ عنوان کمترین حجم معاملات مسکن را از آن خود نموده است چرا که تعداد مسکن خرید و فروش شده در این منطقه ۶۰ فقره برآورد شده است. جایگاه های بعدی به منطقه ۲۲ و ۹ اختصاص دارد که حجم معاملات ثبت شده برای هر کدام از آن ها ۹۲ و ۱۲۰ فقره می باشد.

میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران به عنوان گران ترین منطقه پایتخت، ۲۱ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان گزارش شده است. لازم به توضیح است که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در دی ماه سال جاری در منطقه ۱ تهران ۲۲ میلیون و ۷۴ هزار تومان بوده که افت ۱٫۵ میلیون تومانی قیمت مسکن در این منطقه از تهران را هویدا می سازد.

منطقه سه تهران با میانگین قیمت ۱۷ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان به ازای هر متر مربع، پس از منطقه یک به عنوان گران ترین منطقه تهران شناخته می شود. منطقه دو جایگاه دوم را از آن خویش کرده است و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این منطقه از تهران، ۱۵ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان می باشد.

منطقه ۱۸ به عنوان ارزانترین منطقه تهران شناخته می شود که میانگین قیمت مسکن به ازای هر متر مربع در این منطقه ۴ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان برآورد شده است. پس از آن منطقه ۲۰ با قیمت ۴ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان قرار دارد، و منطقه ۱۷ با قیمت ۵ میلیون و ۹۹ هزار تومان به ازای هر متر مربع جایگاه سوم را از آن خود کرده است.

در منطقه یک قیمت هر متر واحد مسکونی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در مقایسه با دی ماه کاهش یافته است این درحالی است که در دیگر مناطق ۲۲ گانه تهران به رغم این که افزایش قیمت مسکن مشاهده شده است اما شیب رشد قیمت به میزان زیادی افت را شاهد بوده است.

  • منبع خبر : افکار نیوز