بر اساس گزارش های ارائه شده در خصوص وضعیت صندوق پس انداز مسکن یکم، منابع این صندوق از سال ۹۳ تا مرداد ماه سال جاری با روند رو به رشد و امیدوارکننده ای همراه بوده است، این درحالی است که در شرایط فعلی با افت ۳۸۰ میلیارد تومانی همراه گردیده است.

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که پس از راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و بعد از این که مقرر گردید مردم به ازای یکسال سپرده گذاری حداکثر ۴۰ میلیون تومان می توانند به تسهیلات ۸۰ میلیون تومان دسترسی داشته باشند، میزان منابع صندوق پس انداز مسکن یکم به میزان قابل توجهی رشد را تجربه کرد و افزایش یافت، به گونه ای که از رقم ۲۳۸۰ میلیارد تومان که برای سال ۹۳ در این صندوق به ثبت رسیده است، در سال های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب به میزان ۵۵۷۰ میلیارد تومان و ۷۸۷۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد.

در سال های ۹۶ و ۹۷، رشد قیمت در تهران و دیگر کلانشهر های کشور بسیاری از نگاه ها را به سمت خود کشاند و شمار زیادی از افراد را شوکه کرد، به طوری که رشد قیمت در برخی از این مناطق حتی از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته است که بحرانی بودن شرایط را به خوبی نشان می دهد. از این رو قدرت خرید متقاضیان مسکن به میزان زیادی تحت تأثیر قرار گرفت و نقش تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در تأمین و تهیه مسکن به میزان قابل توجهی افت را تجربه نمود.

با علم به این موضوع که سپرده گذاران در صندوق پس انداز مسکن یکم، با هدف صاحب خانه شدن سرمایه ها و دارایی های خود را سپرده کرده اند، مسئولان مربوطه شرایط را زیر ذره بین بردند و به این نتیجه رسیدند که امکان تهیه و خرید مسکن با این رقم وام، هرگز شدنی نیست همین امر سبب گردید منابع صندوق پس انداز مسکن یکم بر ریال نزول قرار بگیرد و به میزان قابل توجهی افت را تجربه کند.

بر اساس آن چه بانک مرکزی رسما منتشر کرده است، در مردادماه سال جاری میزان منابع صندوق پس انداز مسکن یکم اعتباری معادل ۹۲۴۰ میلیارد تومان داشته است حال آن که این رقم در آذرماه امسال به ۸۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است با این حال به نظر می رسد نزول منابع این صندوق در دی ماه و بهمن ماه امسال نیز کماکان تداوم داشته است.

خرید مسکن با تسهیلات مسکن از صندوق مسکن یکم ممکن نیست

  • منبع خبر : فارس نیوز