دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور اظهار داشت: اگر تسهیلات ساخت و تولید واحد های مسکونی با رشد همراه نشود، سازندگان واحد های مسکونی به کلی این بازار را رها می کنند چرا که در شرایط کنونی سرمایه گذاری در این زمینه کاملا پرریسک قلمداد می شود.

فرشید پورحاجت صحبت هایش را این طور ادامه داد: توأمان با رشد قیمت ها، ارزش پول کشور تقریبا به یک سوم رسیده است و این عامل منجر شده نقدینگی سازندگان و تولید کنندگان واحد های مسکونی به یک سوم تقلیل یابد، از این رو زمانی که قدرت خریداران و متقاضیان واحد های مسکونی افت پیدا می کند و کاهش می یابد آنگاه بدیهی است که تولید کنندگان و سازندگان هم رغبت و تمایلی به این کار و ساخت و ساز نخواهند داشت.

ایشان رشد نقدینگی را به میان کشیدند و اظهار داشتند: به واسطه این امر می توان شاهد رشد قدرت خریداران مسکن بود. وی ادامه داد: حدود ۱۸ ماه است که شاهد رشد قیمت مسکن هستیم این درحالی است که در این بازه زمانی هیچ خبری از رشد تسهیلات و وام ساخت مسکن منتشر نشده است از این رو لازم است تمهیداتی در این راستا اندیشیده شود و راهکار هایی در دستور کار قرار بگیرند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور اظهار داشت: بار ها اعلام کرده ایم که مسیر هدایت نقدینگی و همچنین قدرت خرید متقاضیان لازم است در دستور کار قرار بگیرد و تدابیری در این خصوص اندیشیده شوند ضمن این که، اگر تولید جدی در نظر گرفته شود و مشکلات از سر راهش برداشته شود آنگاه با افزایش عرضه قطعا قیمت مسکن هم ثبات و بهبود را تجربه خواهد کرد.

ایشان به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر رشد سقف تسهیلات مسکن اشاره کردند و تصریح نمودند: پرداخت تسهیلات به بخش ساخت مسکن و همچنین امکان تسقیط برای متقاضیان آن هم در بازه ای بلند مدت نشان می دهد تغییرات مثبت و مهمی در حال انجام است، به علاوه مهم ترین اتفاقی که در این مصوبه به چشم می خورد، ارائه مجوز برای تمام بانک های خصوصی، تجاری و همچنین بانک مسکن می باشد که باید آن را به فال نیک گرفت.

  • منبع خبر : فارس نیوز