سید حسین افضلی به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با اشاره به این که وام مسکن با درآمد خانواده ها سنخیت ندارد اظهار داشت: پرداخت اقساط وام های کنونی برای خانواده ها دشوار است و کمتر کسی می تواند اقساط تعیین شده را بپردازد.

این مقام مسئول با بیان این که شورای پول و اعتبار مصوبه ای در نظر گرفته که رشد تسهیلات خرید مسکن را در دستور کار قرار می دهد، اظهار داشت: تسهیلات مسکن در صورتی مناسب و ایده آل خواهند بود که طراحی آن ها هوشمندانه و با در نظر گرفتن همه جوانب محقق گردد. وی ادامه داد: لازم است تسهیلاتی که برای بافت های فرسوده در نظر گرفته می شود با تسهیلات دیگر مناطق تفاوت هایی داشته باشد.

نماینده مردم اقلید در مجلس، ضمن اشاره به این که تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی با توجه به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به صد میلیون تومان رسیده است و برای زوجین تهرانی کماکان ۱۶۰ میلیون تومان است، عنوان کرد: این رقم را نمی توان به عنوان تسهیلات مسکن شناخت چرا که با کمک گرفتن از این مقدار وام، به سختی می توان خانه ای تهیه کرد در واقم رقم بسیار اندکی است که به پشتوانه اش نمی توان به صاحب خانه شدن فکر هم کرد. وی ادامه داد: مگر این که فرد خود سرمایه هنگفتی در اختیار داشته باشد و به واسطه این وام ها بتواند مقداری جزئی بر آن ها بیفزاید و خانه را خریداری کند.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: بررسی ارقام اعلام شده به عنوان تسهیلات مسکن نشان می دهد این وام ها با درآمد خانواده ها اصلا سنخیت و همبستگی ندارند، به عبارتی به ازای دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی، دریافت کننده باید بیش از ۱ میلیون تومان در ماه قسط بپردازد که کمتر کسی از عهده این وام ها بر می آید. وی ادامه داد: خانواده ای که چنین وامی را دریافت می کند لازم است دست کم یک سوم از حقوقش را برای بازپرداخت اقساط کنار بگذارد، حال با زیاد شدن سقف تسهیلات، رقم اقساط آن ها نیز دستخوش تغییر می شود و افزایش می یابد که به پشتوانه آن شرایط بدتر خواهد شد از این رو به نظر می رسد کمتر خانواده ای بتواند در این مسیر گام بردارد و با توجه به شرایط اقتصادی در راستای تهیه این تسهیلات اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به این که در مصوبه پول و اعتبار قید شده است که بازپرداخت این تسهیلات ۱۵ ساله است اظهار داشت: این امر می تواند فشار وارده بر متقاضیان را کمتر کند و به نوعی سوسوی امیدی برای آن ها باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در شرایط کنونی، این تسهیلات مسکن راه به جایی نمی برد و نمی تواند به متقاضیان در راستای خرید واحد های مسکونی کمک شایانی نماید از این رو به نظر می رسد در کنار رشد سقف تسهیلات ساخت مسکن لازم است وزارت راه و شهرسازی نیز روند تولید و ساخت واحد های مسکونی را مجددا مورد بازنگری قرار داده و آن ها را دستخوش تغییر سازد.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز