عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که قدرت خرید وام مسکن در میان متقاضیان کاهش یافته است اظهار داشت: لازم است تسهیلات مسکن رشد را تجربه نماید.

شهرام کوسه غراوی عنوان کرد: بازار مسکن در شرایط بحرانی قرار دارد و ادامه داد: با توجه به رشد قیمت ها و با علم به این موضوع که قدرت خریداران به میزان قابل توجهی افت را تجربه کرده است انتظار می رود، تسهیلات مسکن افزایش یابد تا متقاضیان بتوانند در راستای خرید واحد های مسکونی گام بردارند.

نماینده مردم مینودشت اظهار داشت: در شرایط کنونی وام مسکن پاسخگوی نیاز خریداران مسکن نیست و مردم نمی توانند با اتکا به تسهیلات موجود، به خرید مسکن دست بزنند از این رو سقف تسهیلات مسکن باید افزایش یابد. وی افزود: لازم است همه بانک ها پای کار بیایند و مشارکت های لازم را برای افزایش سقف تسهیلات داشته باشند.

وی به ایجاد فضای رقابتی در راستای ارائه تسهیلات مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: ایجاد چنین فضایی به نفع مردم خواهد بود چرا که دولت بانک ها را ترغیب می کند تا اموال مازاد خود را به فروش برسانند و به واسطه این امر بر سقف تسهیلات مسکن بیفزایند که این امر جز به نفع مردم نخواهد بود.

ایشان با بیان این که در شرایط کنونی، پوشش دهی تسهیلات بسیار اندک است اظهار داشت: باید با افزایش سقف تسهیلات مسکن موافقت شود تا به یمن این امر بتوانیم شاهد قدرت خرید مردم در بازار مسکن باشیم.

کوسه غراوی با بیان این که انتظار می رود وام مسکن به صورت پلکانی برای اقشار مختلف جامعه رشد را تجربه نماید اظهار داشت: به دلیل این که در شرایط کنونی وام مسکن کارایی خود را از دست داده است بسیاری از افراد تمایل چندانی به اخذ تسهیلات مسکن ندارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان نمود: مشارکت بانک ها با بانک مرکزی، ارائه تسهیلات مسکن را ممکن می سازد و مجلس برای نیل به این هدف همکاری های لازم را با بانک مرکزی و دولت خواهد داشت.