معاون بازآفرینی مسکن استان تهران ضمن اشاره به این که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پروژه های دارای مشکل و دو جانبه به طور جدی ورود پیدا کرده است، اظهار داشت: این واحد ها تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شده و افتتاح خواهند شد.

پرویز فیروز، عنوان کرد: از میان تمام ۱۰۰ هزار و ۱۶ واحد مسکونی مهر مربوط به استان مهر، چیزی حدود ۹۷ هزار افتتاح شده است و تعداد واحد های باقی مانده ۳ هزار و ۷۷۱ مورد اعلام شده است که لازم است برای تعیین تکلیف کردن آن ها، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور جدی ورود پیدا کند.

ایشان با اشاره به این که پروژه ۴۸۰ واحدی پیشوا به افتتاح و بهره برداری رسیده است، اذعان نمود: بیش از ۵۰ خانوار دارای دو معلول طی سال گذشته در این واحد ها ساکن شده اند.

وی در خصوص واحد های تحویل داده شده گفت: همه سایت های مسکن مهر تهران در اختیار متقاضیان قرار گرفته اند به جز پاکدشت، پیشوا و فیروزکوه.

معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی تهران گفت: تفاهم نامه ای در سال گذشته با اداره کل نوسازی مدارس تنظیم شده است که بر اساس آن ساخت ۵ مدرسه در شهرستان های پیشوا، فیروزکوه، اسلامشهر و دماوند در دستور کار قرار می گیرد.