به کررات افرادی مشاهده می شوند که از آنچه خریده اند راضی به نظر می رسند اما دیری نمی پاید که نظرشان بر می گردد و صراحتا عنوان می کنند جز پشیمانی چیزی از خرید مسکن جدید، عایدشان نشده است. اما دلیل این اتفاق چیست و چه عواملی سبب می شوند خود را در خرید واحد های مسکونی شکست خورده ببینیم؟

بررسی های انجام شده نشان می دهد بیشتر کسانی که از خرید خود پشیمان می شوند و از واحد های خریداری شده احساس نارضایتی می کنند دارای یک ویژگی مشترک هستند و آن هم فریبِ نام محله را خوردن است. تحقیقات میدانی حاکی از آن است که نارضایتی و پشیمانی از خرید واحد های مسکونی بیشتر در میان کسانی دیده می شود که به دنبال بهتر کردن واحد های خود هستند و عموما کمتر در میان خانه اولی ها به چشم می خورد. اما جزئیات این ماجرا از چه قرار است و وقتی می گویند این افراد فریب نامِ محله را می خورند، مقصود کدام است؟

بررسی ها هویدا می سازد که خریداران واحد های مسکونی و آن ها که در جستجوی خرید مسکن هستند، نخست نام محله را جستجو می کنند و پس از آن که یک محله را برگزیدند، به سراغ واحد ها و قیمت های آن ها می روند. برخی از مناطق و محله ها در تهران فریبنده هستند (محله هایی با تراکم های بالا که پهناورند و دارای معابر زیادی هستند) و عموما در کانون توجه خریداران قرار دارند. مشکل اصلی این است که خریداران واحد های مسکونی معمولا این طور تصور می کنند که تمام واحد های موجود در یک محله مشابه یکدیگرند و تفاوت شایانی با هم ندارند. یعنی بر این باور هستند که سطح دسترسی به امکانات شهری، خدمات مختلف، امکانات و تجهیزات برای تمام واحد های آن منطقه به یک شکل است. این درحالی است که هیچ کدام از محله های تهران چنین نیستند و قسمت های مختلف یک منطقه از نظر شرایط جغرافیایی، میزان تردد خودرو، پهنای خیابان و… با هم تفاوت های قابل توجهی دارند. با این حال با توجه به این که در اکثر مواقع قیمت های پیشنهادی از سوی فروشندگان واحد های مسکونی، در قسمت های مختلف یک محله مشابه یکدیگر است، از این رو خریداران تصور می کنند که تمام این واحد ها دارای وضعیت یکسانی بوده و تفاوت چندانی با هم ندارند از این رو نگاهی مشابه به واحد ها دارند که این اتفاق شرایط را دشوار کرده و خریداران را پس از خرید واحد ها با پشیمانی مواجه می سازد.

بررسی های میدانی حاکی از آن است که این اتفاق در مناطق لوکس و گران قیمت شهر بیش از دیگر مناطق، اتفاق می افتد.

به عنوان نمونه می توان به محله سعادت آباد تهران اشاره کرد که به زعم این که دارای تفاوت های شاخصی است و حاوی واحد های لوکس است، با این حال بیشتر خریداران واحد های مسکونی بر این باور هستند که تمام واحد های موجود در سعادت آباد مشابه یکدیگر است و عموما در نگاه اول، همه آن ها را شبیه یکدیگر می پندارند. این درحالی است که محله سعادت آباد که در منطقه ۲ قرار گرفته است به حیث جغرافیایی دارای ۴ قسمت متفاوت است که هر کدام از نظر موقعیت سکونتی و میزان آسایش ساکنان تفاوت هایی با هم دارند. در محله سعادت آباد تهران، قیمت زمین در قسمت های مرغوب به نسبت قسمت های نامرغوب ۴۰ درصد گران است.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز