استاندار یزد با بیان این که لازم است شورای مسکن در این استان فعال گردد، گفت: نگاه موجود به فعالیت های سازمان نظام مهندسی از نوع جامعه محور است و انتظار می رود این نگاه در شهرسازی متجلی شده و مشاهده گردد.

این مقام مسئول ضمن ملاقات با اعضای نظام مهندسی تصریح کردند: سال جاری، سال رونق تولید نامگذاری شده است که این تولید همه گیر بوده و بخش های متفاوتی را در بر می گیرد. وی ادامه داد: با توجه به این که صنعت ساختمان بر بسیاری از بخش های دیگر اثرگذار است و نقش بسزایی در تولید و رونق آن دارد، با رونق بخش ساختمان می توان رونق و پویایی را در بسیاری از حوزه ها مشاهده کرد.

محمدعلی طالبی اظهار کرد: در شرایط کنونی که بیکاری مشهود است و شرایط اقتصادی و ظرفیت های استان همه را نگران کرده است، انتظار می رود نه تنها حوزه صنعت درگیر پویایی و رونق گردد بلکه این مهم در میان بخش های چون گردشگری، خدمات و ساختمان هم مشاهده گردد از این رو یکی از عواملی که می تواند رونق بخش تولید و کمک کننده به این استان باشد، صنعت ساختمان نام دارد.

وی ادامه داد: این بخش دارای نیرو های انسانی ماهری است که بهره مندی و استفاده از آن ها می تواند با نتایج سودمندی همراه بوده و شرایط بهتری را ایجاد نماید. به گفته طالبی، یکی از مهم ترین نقش های مؤثر در استان و کشور را صنعت ساختمان ایفا می کند.

محمد علی طالبی صحبت هایش را این طور ادامه داد: لازم است خدمات فنی و مهندسی این استان در کانون توجه قرار گرفته و شاهد رشد و بهبود باشد. وی افزود: انتظار می رود این نوع خدمات نه تنها در حوزه ساختمان بلکه در دیگر حوزه ها نیز دارای بهترین سطح و راضی کننده ترین شرایط باشد. استاندار یزد ادامه داد: در این صورت شرکت های فعال می توانند از دارایی های موجود به بهترین بهره برداری و نتایج دست یابند.

ایشان در ادامه به مسئله شهرسازی اشاره کردند و اظهار داشتند: شهرسازی از آن دست مسائل مهم و قابل توجهی است و لازم است ابعاد مختلفی برای نگهداری  و حفظ آن در نظر گرفته شود. این مقام مسئول عنوان کرد: تنها ساختمان سازی نیست که در شهرسازی مهم به نظر می رسد بلکه مسائل اجتماعی و فرهنگی از دیگر عوامل مهم به شمار می روند که انتظار می رود در کانون توجه واقع شده و مورد توجه قرار گیرند. وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، جایگاه سازمان نظام مهندسی لازم است مورد توجه باشد.

طالبی ادامه داد: انتظار می رود روح اجتماعی این سازمان را بتوانیم در شهرسازی مشاهده کنیم که این مهم توسط مدیران متذکر شده است ضمن این که لازم است از سمت بخش های خصوصی نیز مشارکت هایی حاصل گردد که لازمه تحقق این امر همکاری های همه جانبه همه ماست.

وی با بیان این که استان از نظر نظارت و کنترل لازم است دقیق تر زیر ذره بین برود، عنوان کرد:لازم است نظارت را تقویت کرده و بیشتر به این مسئله توجه نماییم. وی ادامه داد: کیفیت ساختمان سازی از جمله مهم ترین اوامر است که باید سنسور هایمان را نسبت به آن فعال کرده و کیفیت بالا را در دستور کار قرار دهیم.

به گفته این مقام مسئول، چنانچه بخش های مختلف با هم هماهنگی داشته باشند، کار بهتر و هماهنگ تر پیش می رود که این مهم زمینه ساز پیشرفت های چشمگیر در حوزه ساختمان و شهرسازی می گردد. به علاوه آن چه لازم است مدنظر قرار بگیرد، حضور پیمانکاران بومی و رصد کردن دائمی مشکلات و مسائل موجود است.

این مقام مسئول عنوان نمود: باید ایجاد شورای مسکن برای استان در دستور کار قرار بگیرد چرا که به این واسطه می توان با بخش های خصوصی در ارتباط بود و بهترین سیاست ها و راهکار ها را در دست انجام قرار داد که نتایج این امر غیرقابل چشم پوشی است. به گفته طالبی، در نتیجه این امر شاهد فعالسازی ظرفیت شهرستان ها خواهیم بود.

  • منبع خبر : برنا نیوز