مقام مسئول شرکت عمران پردیس اظهار کرد: شرکت گاز در خدمات رسانی های پروژه مسکن مهر، کم کاری هایی انجام داده است با این حال تمام تأکید ما بر این است که همه مقام های دولتی به نوعی خدمتگزار مردم هستند و هیچ منتی برای ارائه خدمت به مردم هرگز وجود نخواهد داشت.

سیامک جوانبخت این طور ادامه داد: زیرساخت های مربوط به واحد های باقی مانده مسکن مهر کماکان با مشکلاتی دست به گریبان است که علتش به عدم مشارکت های همه جانبه برخی از شرکت های خدمات رسان بر می گردد به عبارتی این شرکت ها آن طور که انتظار می رفت با شرکت عمران مشارکت و همکاری نمی کنند که همین عامل شرایط را دشوارتر نموده است. وی ادامه داد: اتمام پروژه های باقی مانده مسکن مهر ملزم به همکاری های بیشتر و مشارکت های همه جانبه تر است.

وی با تأکید بر این که همکاری شرکت های خدمات رسان با شرکت عمران کم است و آن طور که از قبل انتظار می رفت نیست، عنوان کرد: از سوی اداره مهندسی طرح های اجرایی استان، کم کاری هایی مشاهده می شود که انتظار می رود به این امور رسیدگی گردد.

همزمان با روی کار آمدن محمد اسلامی و فعال شدن پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و تغییرات ایجاد شده در ساختار مدیریتی شرکت عمران پردیس، با وجود این که پروژه ها فعال تر از گذشته شدند و مجددا با توان و انرژی مضاعف استارت خوردند، با این حال، اداره گاز استان همکاری های کمی به عمل آورد و پیگیری های این نهاد بسیار ضعیف گردید و متأسفانه مشارکت های همه جانبه این نهاد به هیچ عنوان قابل مشاهده نیست.

مدیر امور زیرساخت شرکت عمران پردیس، عنوان نمود: انتظار می رود شرکت گاز، تمهیداتی در نظر بگیرد و راهکار هایی بیندیشد بلکه بتواند شبکه های گازرسانی نیمه تمام در فاز های ۵، فاز ۹ جدید، ۸ و ۱۱ را به نقطه پایان رسانده و علمک های گاز بلوک ها را در اسرع وقت نصب و راه اندازی نماید. این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: عملکرد شرکت گاز در برخی از مناطق به نوعی بوده است که اختلال در عملکرد آسفالت سازی معابر و محوطه سازی را به همراه داشته است، که نیاز است از سوی این نهاد، حضوری فعال تر هویدا شود و فعالیت هایی هماهنگ تر با نیاز های مسکن مهر مشاهده شود.

جوانبخت این طور ادامه داد: شرکت عمران پردیس، در اواخر سال ۹۷، برنامه ریزی ها و زمانبندی هایی را برآورد نمود و خواسته ها و انتظاراتش را در راستای نصب انشعابات، در اختیار تمام ادارات قرار داد، از این رو لازم است تمام این ادارات بدون این که نیازی به پیگیری های مداوم وجود داشته باشد، پای کار حاضر شده و مسئولیت هایشان را تمام و کمال انجام دهند.

ایشان با تأکید بر این که تمام نهاد های دولتی خدمت گزاری به مردم را وظیفه و رسالت خود می دانند، عنوان کردند: هیچ منتی از این بابت وجود ندارد و تمام دستگاه ها و نهاد ها بایستی وظیفه های مقرر شده برای آن ها را به بهترین شکل ممکن، به ایستگاه آخر برسانند.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز