این روز ها افزایش نرخ اجاره بها صدای بسیاری از مستأجران را بلند کرده است و به نارضایتی مردم دامن زده، عاملی که دولت را مصمم به اتخاذ تصمیم در جهت بهبود شرایط موجود نموده است. دولت برای نیل به این هدف و در راستای بهبود بازار اجاره بها به تعیین سقف نرخ اجاره بها دست زده است، این درحالی است که برخی عنوان می کنند تعیین نرخ اجاره بها کار صحیحی نیست و ممکن است باعث شود مالکان مسکن از این بازار کناره بگیرند و از عرضه واحد هایشان امتناع بورزند. که این عامل سبب می شود باز هم شاهد افزایش تعداد واحد های خالی در کشور باشیم.

پس از این که دولت عنوان کرد، تعیین سقف اجاره بها، عملکردی صحیح است که آن را دنبال خواهد نمود، عباس زرکوب به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن انبوه سازان کشور، با اشاره به این که قیمت گذاری بر واحد مسکونی هرگز کار صحیحی نیست، سریعا این اقدام را اشتباه خواهند و نسبت به آن واکنش نشان داد. این مقام مسئول با اشاره به این که میان بازار ارز و بازار مسکن تفاوت های فاحشی وجود دارد اذعان نمود: دخالت در قیمت گذاری بازار مسکن هرگز کار صحیحی نخواهد بود و نتیجه ای عکس به همراه خواهد داشت.

بر اساس این تصمیم، دولت مایل است از اقشار اجاره نشین حمایت نماید تا بتوانند هزینه های کمتری را به عنوان نرخ اجاره بها بپردازند، با این حال چنانچه این طرح به مرحله اجرا برسد، مالکان از آن راضی نخواهند بود و ممکن است از این بازار فاصله بگیرند، از این رو مشکل خانه ماندن خانه ها که مدتی است در کانون توجه قرار گرفته است، باز هم نمود پیدا خواهد کرد و دردسرساز خواهد شد.

احمد سرحدی به عنوان یکی از کارشناسان حوزه مسکن، از دیگر افرادی است که نقطه نظرات خود را در خصوص این طرح اظهار نموده است. به گفته سرحدی، برای اجرایی کردن این طرح باید قیمت گذاری برای واحد های مسکونی در پیش گرفته شود، برای این که بتوانیم قیمت واحد ها را تعیین کنیم، برای هر محله یا هر منطقه در کلانشهر ها نرخی را برای زمین و ملک لحاظ خواهیم کرد، ضمن این که فاکتور هایی همچون پارکینگ و آسانسور که بر قیمت ها اثرگذارند را نیز در نظر خواهیم گرفت، پس از آن یک درصد از قیمت مسکن را به عنوان اجاره بهای آن عنوان خواهیم نمود، که این رقم میان ودیعه و اجاره بر حسب نظر مالک تقسیم خواهد شد.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنانچه این تصمیم تصویب شده و به مرحله اجرا برسد، ممکن است شاهد اختلاف نظر هایی میان خریداران و فروشندگان خواهیم بود به این صورت که فروشندگان عنوان می کنند چنین ارقامی را قبول ندارند و خواهان مبالغ بیش از آن چه عنوان شده است، هستند.

وی با اشاره به این که در شرایط فعلی، اخذ مالیات و یا جریمه از واحد هایی که خالی هستند، بهترین راهکار است، عنوان نمود: در واقع دولت باید چنین هزینه هایی را دریافت نموده و آن چه را دریافت می کند در راستای رونق بازار مسکن به کار بگیرد، ضمن این که لحاظ کردن مشوق هایی که موجران را راغب می سازد با هزینه های کمتری واحد هایشان را اجاره دهند از الزامات است.

به گفته سرحدی، چنانچه مالیات از واحد های خالی اخذ گردد و طرح های تشویقی برای موجران در نظر گرفته شود، آنگاه شاهد دپوی کالای مسکن در کشور نخواهیم بود، و مسکن در اختیار نیازمندان واقعی خواهد رسید.

چنانچه سقفی برای اجاره بها در حوزه مسکن در نظر گرفته شود، می توان شاهد اتفاقات مثبتی در این بازار بود با این وجود، پیش از آن، بایستی دولت اقدامات دیگری را انجام دهد تا بتوانیم از موفق بودن این راهکار اطمینان حاصل نماییم.

  • منبع خبر : شهرخبر