بر اساس گزارش های ارائه شده در میان تمام واحد هایی که برای فروش عرضه می شوند، در شرایط فعلی آن دست از واحد هایی که در زمره آپارتمان های سن بالا قرار دارند و عمر بنایشان بیش از ۱۸ سال برآورد شده است، با استقبال بیشتری از سوی خریداران مواجه هستند.

بر اساس رشد قیمتی که طی یکسال اخیر در همه شهر ها به ویژه تهران مشهود شده است همه خانواده ها به دنبال خرید واحد هایی با قیمت های ارزان تر هستند از این رو گرایش آن ها به واحد های سن بالا بیشتر شده است. از این رو در حال حاضر پرطرفدارترین واحد ها برای خرید، واحد های سن بالا هستند و عموما استقبال خانواده ها از این دست واحد ها بیشتر است.

بررسی های میدانی به عمل آمده در خرداد ماه سال جاری، حاکی از آن بوده است که افت قدرت خرید متقاضیان سبب شده است بیشترین فرو ش متعلق به واحد هایی باشد که سن ساختشان دست کم ۱۸ سال است، بنابراین متقاضیان برای این که بتوانند نیاز خود را مرتفع نموده و واحد های ارزان قیمت تری خریداری نمایند، دستشان را بر واحد هایی می گذارند که حداقل ۱۸ سال از ساختشان گذشته است. با توجه به این که در شرایط کنونی به سختی می توان واحد نوساز و یا سن پایین را با قیمت مناسب خریداری نمود از این رو بسیاری از خانواده ها به خرید واحد هایی با سن بالا تمایل بیشتری نشان می دهند. با توجه به این که طی ماه های اخیر، قیمت واحد های سن بالا با قیمت واحد های نوساز به شدت فاصله گرفته است، از این رو، عده زیادی برای جبران این فاصله واحد هایی با عمر بنای بالا را بر می گزینند. گاهی اوقات واحد هایی با ۲۰ تا ۳۰ سال عمر بنا را می شود ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان تر از واحد های نوساز در مناطق مشابه خریداری و تهیه نمود. این عامل سبب شده است استقبال از واحد هایی با سن بالا، رو به رشد و افزایش باشد.

مردم از چه واحد هایی بیشتر برای خرید استقبال می کنند؟

  • منبع خبر : شهرخبر