پیمان قربانی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی، جزئیات مربوط به تسهیلات ساخت مسکن را اعلام کرد و این طور گفت: مانعی بر سر بانک ها برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد.

ایشان در خصوص رشد وام ساخت مسکن تصریح کردند: در اسفند ماه سال ۹۷ بر اساس گزارش هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، شورای پول و اعتبار رشد ۶۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار قرار داد  با این شرایط که برای بانک های تجاری و بانک مسکن قابلیت فروش اقساطی بلند مدت را نیز فراهم نمود.

وی با بیان این که در تهران تا مدتی پیش حداکثر وام انفرادی در نظر گرفته شده برای افراد ۶۰ میلیون تومان بود، تصریح کرد: این رقم برای زوج های تهرانی به ۱۰۰ میلیون تومان می رسید که با رشد قیمتی که برای آن ها در نظر گرفته شد به ترتیب ۱۰۰ و ۱۶۰ میلیون تومان اعلام گردیدند.

ایشان با بیان این که در مراکز استان ها و در شهر هایی که جمعیت به ثبت رسیده برای آن ها به بالای ۲۰۰ هزار نفر می رسد، سقف تسهیلات به ترتیب ۵۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان بوده است، عنوان کردند: این ارقام که در قالب تسهیلات انفرادی و زوجین در اختیار متقاضیان قرار می گرفت پس از گزارش های بانک مرکزی به ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

ایشان ضمن این که چنین اقدامی را مناسب خواندند اعلام کردند: به دنبال تحلیل هایی که توسط بانک مرکزی و بانک مسکن به عمل آمد، رشد رقم تسهیلات مسکن در دستور کار قرار گرفت ضمن این که در دیگر شهر ها نیز شاهد رشد تسهیلات مسکن بودیم تا جایی که از ۴۰ و ۶۰ میلیون تومان به ۶۰ و ۱۰۰ میلیون تومان ارتقا پیدا کردند.

وی با بیان این که وضعیت بازار مسکن بار ها زیر ذره بین رفته است، عنوان کرد: بر این اساس در شرایط فعلی عرضه واحد های مسکونی بیشترین مشکل را دارد و بخش قابل توجهی از مشکلاتی که به چشم می خورد مربوط به عرضه مسکن است. از خرداد ماه سال گذشته شاهد افت قابل توجه معاملات مسکن و رشد قیمت ها بوده ایم که نشان می دهد عرضه واحد های مسکونی با مشکل دست به گریبان است.

وی افزود: از این رو در حال حاضر اولویت اصلی مربوط به ساخت مسکن می باشد و ساخت واحد های مسکونی لازم است در رأس امور قرار بگیرد، تا از این طریق شاهد بهبود شرایط هم در قسمت عرضه و هم تقاضای مسکن باشیم و وام ها قابلیت استطاعت داشته باشند.

وی ادامه داد: از میان ۷۷۳ هزار میلیارد ریال تسهیلاتی که در سال گذشته از طریق بانک ها در اختیار حوزه های مختلف قرار گرفت سهم مسکن ۱۰۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

مانعی برای پرداخت وام بر سر راه بانک ها وجود ندارد

بر اساس آنچه قربانی اعلام کرد، طی سال های اخیر با دریافت وام مسکن به طور میانگین می شد ۳۵ درصد از قیمت مسکن را پوشش داد که با توجه به گرانی های اخیر این رقم افت پیدا کرده است.

وی با بیان این که مانع و محدودیتی برای بانک ها جهت پرداخت وام وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به این که در سال ۹۶ با افت تقاضا برای وام مواجه شدیم میزان تسهیلات اختصاص داده شده به حوزه مسکن به رقم ۸ درصد تقلیل پیدا کرد، این درحالی است که در سال ۹۷ چنین رقمی ۱۳٫۴ درصد بوده است.

در سال ۹۷ رقم ۲۵٫۲ درصد از مانده تسهیلات بانک ها مربوط به مسکن بوده که در سال ۹۴ خانه اولی ها با اخذ وام می توانستند ۸۰ درصد از هزینه ها را پوشش دهند اما در شرایط فعلی این رقم به ۵۳٫۶ درصد افت پیدا کرده است.

وی افزود: به شرط این که منابع و مصارف در تعادل باشند بانک ها بی محدودیت خواهند توانست وام و تسهیلات ارائه نمایند.

  • منبع خبر : مشرق نیوز