با توجه به این که قیمت واحد های مسکونی به میزان زیادی افزایش یافته است و یا علم به این موضوع که قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته است عده ای درصدد استفاده از وام مسکن برای خرید واحد های مسکونی و جبران قدرت کاهش یافته خودشان هستند اما با توجه به این که میزان تسهیلات ارائه شده در حوزه مسکن تغییر نکرده است با مبالغ قبلی وام مسکن نمی توان حتی به خرید مسکن در شرایط فعلی فکر کرد که این عامل سبب شده است استقبال از وام های خرید مسکن به شدت افت پیدا کند تا جایی که دائما بر تعداد دریافت کنندگان وام مسکن کاسته می شود. بر اساس گزارش های ارائه شده، تعداد دریافت کنندگان وام مسکن از محل صندوق پس انداز یکم در سال جاری تنها ۲۳۹ نفر بوده است در واقع افت متقاضیان وام مسکن نه تنها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم کم شده است بلکه آنان که مایل بودند با کمک گرفتن از اوراق بهادار به خرید مسکن روی آورند هم کم شده اند و مردم تمایلی به دریافت وام مسکن با توجه به ضعف آن ها در پوشش هزینه خرید مسکن ندارند. با این حال زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که مبلغ وام مسکن باید زیاد شود حال باید منتظر بود که آیا این اتفاق می افتد و آیا شورای عالی پول و اعتبار با رشد تسهیلات موافقت می کند یا خیر؟

  • منبع خبر : تی نیوز