بایگانی‌های جنت آباد شمالی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
محله جنت آباد شمالی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

محله جنت آباد شمالی

 معرفی: محلۀ جنت آباد تهران در روز های خاصی از سال پر است از درختان اقاقیا که قطعاً وجهۀ خاصی به کوچه ها و خیابان های آن محل می بخشد. خیابان های جنت آباد شمالی از خیابان های متوسط به شمار می رود چرا که اکثریت قریب به اتفاق اهالی این محله کارمندان جامعه می […]

محله جنت آباد مرکزی ۱۶ آذر ۱۳۹۷

محله جنت آباد مرکزی

 معرفی: از محلۀ جنت آباد تحت عنوان « تنفس گاه غرب تهران » یاد می شود چرا که پر است از درخت های سر سبز و پارک های متنوع بنابراین هوای آن به نسبت بقیۀ محله های تهران پاک تر می باشد. البته در این پاکی عوامل دیگری هم نقش کلیدی داشته اند، مثلاً اینکه […]

ads
ads
ads