بایگانی‌های طرح ماليات بر عايدي مسكن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
طرح ماليات بر عايدي مسكن راه سودهاي غيرقانوني را بر سوداگران مي بنددد ۰۱ آذر ۱۳۹۷
طرح ماليات بر عايدي مسكن طرح نويني است كه راه سودهاي غيرقانوني را بر سوداگران مي بندد. براساس پيش بيني هاي اين طرح خانه اولي ها و توليدكنندگان مسكن از پرداخت ماليات معاف هستند. تعديل قيمت در بازار مسكن محسوس نيست ولي كاهش قيمت ارز باعث شده تا بازار مسكن نوسانات خيلي كمي را تجربه كند.

طرح ماليات بر عايدي مسكن راه سودهاي غيرقانوني را بر سوداگران مي بنددد

عضو كميسيون عمران مجلس اعلام كرد كه طرح ماليات بر عايدي مسكن طرح نويني است كه راه سودهاي غيرقانوني را بر سوداگران مي بندد. براساس پيش بيني هاي اين طرح خانه اولي ها و توليدكنندگان مسكن از پرداخت ماليات معاف هستند. آقاي قلي الله قلي زاده به اين طرح اشاره كرده و تاكيد كردند كه […]

ads
ads
ads