بایگانی‌های عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
مهم ترین عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی مسکن ۱۲ آذر ۱۳۹۷
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی کشور سه فاکتور بر قیمت نهایی مسکن اثرگذارند که مهم ترینش را می توان مصالح ساختمانی عنوان کرد و به حاشیه سود عوامل ساخت و ارزش زمین اشاره نمود.

مهم ترین عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی مسکن

به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی کشور سه فاکتور بر قیمت نهایی مسکن اثرگذارند که مهم ترینش را می توان مصالح ساختمانی عنوان کرد و به حاشیه سود عوامل ساخت و ارزش زمین اشاره نمود. احمد سرمدی در ادامه صحبت هایش در خصوص نحوه اثرگذاری بازار ارز بر قیمت مسکن سخن گفت و اظهار کرد: […]

ads
ads
ads