بایگانی‌های فروش ملک مازاد - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
فروش ۳۰۱ ملک مازاد توسط بانک ملی در یک بازه هفت ماهه ۰۷ آذر ۱۳۹۷
در راستای تأکید مقام های مسئول بر فروش شرکت های تملیکی و املاک مازاد بانک ها، بانک ملی گزارشی از عملکرد خود در یک بازه هفت ماهه ارائه نموده است و میزان املاک فروشش را 301 ملک مازاد اعلام کرده است.

فروش ۳۰۱ ملک مازاد توسط بانک ملی در یک بازه هفت ماهه

در راستای تأکید مقام های مسئول بر فروش شرکت های تملیکی و املاک مازاد بانک ها، بانک ملی گزارشی از عملکرد خود در یک بازه هفت ماهه ارائه نموده است و میزان املاک فروشش را ۳۰۱ ملک مازاد اعلام کرده است. بانک ملی در راستای خروج از فعالیت های بنگاه داری طی ۷ ماه از […]

ads
ads
ads