بایگانی‌های قیمت بی سابقه مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
قیمت بی سابقه مسکن طی یک دهه اخیر ۰۸ آذر ۱۳۹۷
آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن طی یکسال گذشته مرز 90 درصد را هم رد کرده اتفاقی که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.

قیمت بی سابقه مسکن طی یک دهه اخیر

آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن طی یکسال گذشته مرز ۹۰ درصد را هم رد کرده اتفاقی که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. آخرین آمار ها نشان می دهد قیمت فروش یک واحد آپارتمانی در تهران به ازای یک متر […]

ads
ads
ads