بایگانی‌های هزینه مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
هزینه های مسکن زیر ذره بین می روند ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
بررسی آمار های منتشر شده حاکی از آن است که هزینه های ساخت واحد مسکونی طی ماه های اخیر با رشد زیادی همراه بوده است مکه دلیل این اتفاق را می توان به رشد قیمت مصالح ساختمانی و رش قیمت زمین نسبت داد.

هزینه های مسکن زیر ذره بین می روند

بررسی آمار های منتشر شده حاکی از آن است که هزینه های ساخت واحد مسکونی طی ماه های اخیر با رشد زیادی همراه بوده است مکه دلیل این اتفاق را می توان به رشد قیمت مصالح ساختمانی و رش قیمت زمین نسبت داد. گزارش هایی که از سوی نهاد های رسمی منتشر شده اند این […]

تهرانی چقدر از درآمدشان را صرف مسکن می کنند؟ ۱۵ دی ۱۳۹۷
بر اساس برآورد های صورت گرفته خانوار های ایرانی چیزی حدود به 35 درصد از درآمد خود را برای مسکن کنار می گذارند. آمار ها نشان می دهد این رقم در میان گروه های کم درآمد جامعه به 50 درصد تغییر پیدا می کند ضمن این که برای خانوار های تهرانی به 70 درصد می رسد.

تهرانی چقدر از درآمدشان را صرف مسکن می کنند؟

بر اساس برآورد های صورت گرفته خانوار های ایرانی چیزی حدود به ۳۵ درصد از درآمد خود را برای مسکن کنار می گذارند. آمار ها نشان می دهد این رقم در میان گروه های کم درآمد جامعه به ۵۰ درصد تغییر پیدا می کند ضمن این که برای خانوار های تهرانی به ۷۰ درصد می […]

ads
ads
ads