کد ملک : 114182بازگشت

قیمت : 3 میلیارد و 640 میلیون تومان

زیر بنا : 91 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : نیرو هوایی خیابان یازدهم