کد ملک : 130085بازگشت

قیمت : 2 میلیارد و 516 میلیون تومان

زیر بنا : 148 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : نیروهوایی خیابان اول