کد ملک : 144186بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 900 میلیون تومان

زیر بنا : 120 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : نیروهوایی فلکه چایچی خیابان بصیر