کد ملک : 144213بازگشت

قیمت : 2 میلیارد و 48 میلیون تومان

زیر بنا : 128 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : شمس آباد بزرگراه رسالت خیابان شهید کرد