کد ملک : 195566بازگشت

قیمت : 945 میلیون تومان

زیر بنا : 54 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : نظام آباد خیابان کهن