کد ملک : 276703بازگشت

قیمت : 2 میلیارد و 650 میلیون تومان

زیر بنا : 106 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : استاد معین بلوار نیارکی