کد ملک : 302112بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 400 میلیون تومان

زیر بنا : 74 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : شهر آرا خیابان کوکب