کد ملک : 305740بازگشت

قیمت : 3 میلیارد تومان

زیر بنا : 73 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : دانشگاه شریف خیابان لطفعلی خانی