کد ملک : 319650بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 989 میلیون تومان

زیر بنا : 117 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : پیروزی خیابان پورمند