کد ملک : 360844بازگشت

قیمت : 580 میلیون تومان

زیر بنا : 68 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : میدان سپاه خیابان سرباز