کد ملک : 370223بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 770 میلیون تومان

زیر بنا : 59 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : نیرو هوایی خیابان ششم