کد ملک : 375909بازگشت

قیمت : 3 میلیارد و 100 میلیون تومان

زیر بنا : 100 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن