کد ملک : 380271بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 150 میلیون تومان

زیر بنا : 88 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : جی خیابان سبحانی