کد ملک : 419816بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 955 میلیون تومان

زیر بنا : 115 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : خیابان مدنی خیابان محمودی