کد ملک : 434240بازگشت

قیمت : 2 میلیارد و 610 میلیون تومان

زیر بنا : 90 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : شادمان ذوالفقاری