کد ملک : 525400بازگشت

قیمت : 900 میلیون تومان

زیر بنا : 58 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : سازمان برنامه شمالی