کد ملک : 547643بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 14 میلیون تومان

زیر بنا : 78 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : پیروزی خیابان نبرد