کد ملک : 562707بازگشت

قیمت : 5 میلیارد و 921 میلیون تومان

زیر بنا : 191 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : یوسف آباد خیابان اسدآبادی