کد ملک : 567155بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 280 میلیون تومان

زیر بنا : 64 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : جنت آباد جنوبی انتهای چهار باغ شرقی