کد ملک : 600895بازگشت

قیمت : 780 میلیون تومان

زیر بنا : 78 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : خیابان پیروزی خیابان تاجری