کد ملک : 603736بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 120 میلیون تومان

زیر بنا : 93 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : 30 متری جی خیابان سبحانی